Linda Jansma, Doelwit

Rating:

Wrede eerwraak

Een Koerdisch meisje onttrekt zich aan de regels en gebruiken van haar familie en wordt zwanger van haar Nederlandse schoolvriend. De ouders, broers, ooms en neven achtervolgen Leila om bloedig de eer van de familie te redden. Zij krijgt hulp van vertrouwenspersoon Judi en samen vluchten de twee naar Amsterdam. Maar ook daar weet de familie hen te vinden. Linda Jansma beschrijft in Doelwit de wrede en meedogenloze eerwraak op basis van een waargebeurd geval van eerwraak. De schrijfster heeft er een spannend en meeslepend verhaal van gemaakt vol onverwachte wendingen in het plot. Jammer is wel dat Jansma zich te veel in details verliest ten koste van de vaart in het verhaal.

Linda Jansma, Schuilplaats

Rating:

Kindermisbruik

Pleegzorg, crisisopvang, wat doen sommige ouders hun kinderen toch aan? Linda Jansma beschrijft in haar nieuwe boek Schuilplaats hoe beschadigde kinderen rust vinden op in een pleeggezin met vaste gewoonten en discipline. Die grote boerderij in Friesland raakt in opschudding als onverklaarbare gebeurtenissen zelfs tot moord leiden. Jansma snijdt in Schuilplaats gevoelige onderwerpen als kindermisbruik en mensenhandel aan en dat geeft haar boek een extra lading. Daar staat tegenover dat de schrijfster een wel heel idyllisch beeld schetst van een harmonisch pleeggezin op het platteland bij de Waddenzee. Maar het boek is lekker geschreven en gezien de achterliggende thema’s zeker het aanraden waard.

Linda Jansma, Houvast

Rating:

Kinderroof

Een kind als slachtoffer in een thriller, zet bij de lezer meteen de toon. Zeker als het mensenhandelaren betreft die jonge meisjes roven en tot prostitutie dwingen. Die combinatie speelt in het nieuwe boek van Linda Jansma, Houvast, de hoofdrol. Een journalist onderzoekt een zaakvan mensenhandel, maar komt om bij een verkeersongeluk. Als een jaar later zijn partner wordt vermoord, legt de weduwe het verband. De criminelen gaan nu achter haar aan. Houvast is een vlot geschreven boek met een goed plot. Er is voldoende actie en spanning om de lezer te blijven boeien. In combinatie met een fraaie climax is Houvast een thriller van formaat geworden.

Linda Jansma, Tweestrijd

Rating:

Manipulatie en geweld

Gynaecoloog Axel Kolman is welbespraakt, heeft goede manieren en is altijd lief voor zijn vrouw. Totdat de voordeur zich achter het echtpaar sluit. Dan slaat hij haar bont en blauw als zij niet precies doet wat hij zegt. Dit gaat al jaren zo, maar dan krijgen ze nieuwe buren. Overbuurvrouw Sonja is rechercheur en zij ziet het geweld en gaat zich ermee bemoeien. Maar dat loopt vervolgens op een drama uit. Linda Jansma, die met haar vorige boek de prijs voor het beste thrillerdebuut won, weet de beklemmende sfeer van het huiselijk geweld heel goed op te roepen. De manipulatieve echtgenoot, het steeds extremere geweld, houdt de lezer op het puntje van de stoel. Het is overigens wel jammer dat het plot van toevalligheden aan elkaar hangt. Toch is Tweestrijd een goed geschreven boek, dat blijft boeien tot het einde.